Verification: f6438cb0ee3088bb

ArtLand – art that warms the soul

Tag: שיתוף פעולה של Art & Craft Land עם פלטפורמת הקריפטו הגדולה ביותר gate.io

Gate.io-ArtCraftLand-collaboraiton

שיתוף פעולה של Art & Craft Land עם פלטפורמת הקריפטו הגדולה ביותר gate.io

וואן גוך כאשר היה מוכר את יצירותיו, בקושי היה יכול להסתדר מהכסף הזה. וראשית כל היה קונה בד וצבעים. להיות אמן – הוא ייעוד, שאמן מקדיש לו את חייו. היום הציורים שלו שווים מיליונים. שום דבר לא השתנה בזמננו. כמובן, יש אמנים אופנתיים ויקרים, הם היו גם אז, אבל הציורים שלהם נקנים בדרך כלל על […]

Read more