Verification: f6438cb0ee3088bb

ArtLand – art that warms the soul

תנאים והגבלות, מדיניות פרטיות

תנאים והגבלות, מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: 10 בספטמבר 2021
ברוכים הבאים לאתר Artcraftland.com! השירותים והמוצרים שלנו ניתנים בכפוף לתנאים ולהגבלות הבאים. על ידי שימוש באתר אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה. אנא קרא אותם בעיון, שכן הם מכילים הוראות חשובות הנוגעות לשימושך באתר. האתר נמצא בבעלות ומופעל על ידי World Class Vision.
1. הגדרות כלליות
1.1 מי אנחנו?
World Class Brands LTD & World Class Vision מחויבים להבטיח שהפרטיות שלך מוגנת. ההגנה על הפרטיות שלך והמידע האישי שאתה מספק לנו היא בעדיפות עליונה עלינו. אנו רוצים שלקוחותינו, שותפינו ומשתמשינו יבינו באופן מלא את המידע שאנו אוספים, כיצד אנו משתמשים במידע זה והצעדים אותם אנו נוקטים כדי להגן על מידע אישי.
1.2 מטרה
מטרתה של הצהרת פרטיות זו היא ליידע אותך על סוגי הנתונים האישיים שהחברה אוספת, משתמשת, מאחסנת או מעבירה ומדוע.
1.3 נתונים אישיים
נתונים אישיים הם כל מידע שניתן להשתמש בו כדי לזהות אותך, כגון שמך, דוא”ל, כותרת, מספר טלפון, מקצוע.
2. תנאי שימוש ושימוש, כללים
2.1 כללים
אנו מעניקים לך רישיון לביטול מוגבל לגישה ושימוש אישי באתר כלקוח שלנו. עם זאת, אינך רשאי:
לשחזר, לשכפל, להעתיק, למכור או להשתמש בדרך אחרת באתר או בכל תמונת מוצר, רישום מוצר, תיאור מוצר, מחיר, פריסת דף, עיצוב דפים, מיתוג, סימן מסחרי, לוגו או תוכן אחר (“תוכן אתר”) לכל מטרה מסחרית , למעט כפי שנקבע במפורש;
להשתתף בכל פעילות שמפריעה לתפעול האתר או ליכולת של משתמש אחר להשתמש באתר;
לשנות, ליצור עבודות נגזרות, להנדס לאחור, לפרק או לפרק כל טכנולוגיה המשמשת לאספקת האתר והשירותים המוצעים באתר;
לעזור או לעודד כל צד שלישי לעסוק בפעילות האסורה על פי תנאי שימוש אלה כולל. אך לא רק להשפיל או להשתמש בכל צורה של הטרדה, להשתמש במידע המחבר או בהערה באתר או ברשתות החברתיות ללא חשש שלו.
כל שימוש באתר או בתוכן האתר שאינו מותר במפורש במסמך זה אסור ויפסיק מיד את הרישיון שניתן כאן.
2.3 דאגה
אתה מסכים לקבל מאתנו הודעות בדואר אלקטרוני. אתה מסכים כי כל ההסכמים, ההודעות, הגילויים ותקשורת אחרת שאנו מספקים לך בדואר אלקטרוני עונים על כל דרישה משפטית שהתקשורת הזו תהיה בכתב.
3. איזה מידע אנו אוספים ומדוע?
החברות אוספות מידע אישי הדרוש לניהול שירותיהן וקידום עסקי לקוחותיה. סוגי המידע הנפוצים ביותר שאנו אוספים כוללים: שמות, כתובות דוא”ל, כתובות IP, פרטי יצירת קשר אחרים, מקצוע, כישורים, תגובות סקר, תמונות. המידע משמש לעיבוד הרישום ולתקשורת איתך על אירועים נלווים אחרים, קבלת משוב וכדי להודיע ​​לך על פעילויות/אירועים/הצעות קידום מכירות והזדמנויות נוספות.
אנו נשמור מידע כזה במסד הנתונים שלנו. כל שימוש במידע כאמור, כמו גם כל שימוש בנתונים שסיפקת במהלך תהליך רישום, ייעשה רק בהתאם למדיניות זו או בהתאם להוראות החוק. שימוש כאמור מוגבל למטרות הבאות:
לאפשר לך להשתמש באתר, כולל כל התכונות שאנו עשויים להוסיף אליהן בעתיד;
כדי לשפר ולהרחיב את האתר, צור שירותים חדשים התואמים את הדרישות והציפיות של משתמשי האתר, ושינו או בטלו את התכונות הקיימות של האתר. המידע המשמש למטרה זו יהיה בעיקר סטטיסטי ולא יזהה אותך באופן אישי. למסור לך מעת לעת מידע הנוגע לאתר;
לשלוח לך מידע שיווקי ופרסומי, בין אם זה פורסם על ידינו ובין אם זה התקבל מצדדים שלישיים. מידע מסחרי של צד שלישי לא יישלח אליך אלא אם הסכמת במפורש לקבל אותו במהלך הרישום לאתר או לאחר מכן. בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך ולהפסיק לקבל מידע מסוג זה. לא נעביר את פרטיך האישיים למפרסמים כלשהם;
ליצור איתך קשר במידת הצורך;
לנתח ולספק מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, כולל מפרסמים. כל מידע כזה לא יזהה אותך באופן אישי;
3.1 בסיס משפטי לעיבוד נתונים אישיים כלשהם
כדי לעמוד בהתחייבויות החוזיות שלנו;
להקל ולעבד עסקאות המתקיימות באתרי האינטרנט שלנו, כגון בעת ​​ההרשמה;
לעמוד באינטרסים הלגיטימיים שלך ושל צדדים שלישיים שלנו;
להזמין אותך לאירוע/להציע לך מבצע על מוצר/אירוע שהבעת בו עניין;
כדי לוודא שלא תושמט מקבלת מידע על אירועים מומחים;
כאשר אתה נותן לנו הסכמה:
פרסום שמך ברשימת הלקוחות באתר

ובמאגרי המידע של לקוחות הדוא”ל;
שיתוף המידע האישי שלך עם לקוחות/קבלני משנה אחרים של החברה;
שולח לך מידע על העתיד;
מבצעים/פעילויות באזור העניין שלך;
למטרה הנדרשת על פי חוק;
לצורך מענה לבקשות של ממשלה, בית משפט או רשויות אכיפת החוק המנהלות חקירה.
3.2 כיצד אנו אוספים מידע אישי?
אנו אוספים מידע אישי ישירות כאשר אתה מספק לנו אותו, כלומר: כאשר אתה נרשם לאירוע, נרשם לניוזלטר, רשימת דוא”ל, מבקר באתרים שלנו, שולח משוב, נכנס לתחרות, ממלא סקר או שולח לנו הודעה.
3.3 איזה מידע נאסף מצדדים שלישיים?
קבלני משנה ולקוחות החברה עשויים לשתף אותנו ברשימות חברות/לקוחות כדי לאפשר לנו ליידע אותך על הפעילויות החדשות שלהם.
לא נעביר את פרטיך האישיים וכל מידע הנוגע לשימושך אם האתר (ככל שפרטים ומידע כזה מזהה אותך באופן אישי), לצד שלישי כלשהו, ​​אלא אם כן:
אתה מפר את התנאים באתר או מבצע או מנסה לבצע כל פעולה בלתי חוקית, או פעולה שאנו רואים באופן בלתי חוקי, באמצעות השימוש באתר. במקרים כאלה אנו עשויים להעביר כל מידע שנראה לנו נחוץ;
אנו מקבלים צו בית משפט, או כל צו אחר שהוציא רשות מוסמכת, המורה לנו להעביר את פרטיך או כל מידע אודותיך לצד שלישי;
קיימת מחלוקת, טענה, פעולה, דרישה או הליכים משפטיים בינך לבינינו, או הקשורים למנוי שלך לאתר;
אנו סבורים כי העברת מידע כאמור היא הכרחית כדי למנוע נזק חמור לאדם או לרכוש שלך או לאדם או לרכוש של צד שלישי כלשהו;
יש לנו את הזכות להעביר את הפרטים האישיים שלך ואת המידע שנאסף באמצעות השימוש שלך באתר לחברות מסונפות אחרות, ובלבד שהן משתמשות במידע זה רק בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש;
אנו מארגנים את הפעלת האתר באמצעות ישות משפטית אחרת, או אם נתמזג עם גוף אחר או נמזג את פעילות האתר עם פעילות של צד שלישי, ובלבד שגוף כזה יכפיף את עצמו למדיניות זו;
אנו עשויים לבקש מצדדים שלישיים לנתח נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימוש באתר. גופים כאלה אוספים ומנתחים מידע אודות היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו וכו ‘המידע שהם אוספים למטרות אלה הוא בעל אופי סטטיסטי. הוא אינו מזהה אותך באופן אישי ומיועד למטרות ניתוח, מחקר ובקרה.
3.4 למי יש גישה למידע שלך ולמי הוא נחשף?
אנו עשויים לחשוף נתונים אישיים לצדדים הבאים:
לקוחות חברות של חזון ומותגים ברמה עולמית;
קבלנים – התומכים בנו במתן שירותים;
מעבדי תשלומים – לאפשר ביצוע התשלום;
תוכנת שיווק – לספק לך מידע על החברה;
3.5 היכן אנו מעבירים ומאחסנים את המידע האישי שלך?
יש לנו משרדים באיחוד האירופי ובישראל ולכן הנתונים שלך יעובדו במדינות אלה. אנו עשויים לחשוף את המידע שלך בפני נמענים מחוץ למקום שבו יש לנו משרדים כגון המדינה שבה מתרחשים הלקוחות, או היכן שהקבלנים שלנו מתגוררים. אנו מקפידים לעבוד עם צדדים שלישיים השומרים על סטנדרטים מתאימים של תאימות לאבטחת נתונים.
3.6 כמה זמן אנו שומרים את הנתונים שלך?
אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד יש צורך בכדי לספק לך את השירותים ולעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו. אם אינך רוצה עוד לשמוע מאיתנו תוכל להשתמש במנגנון ביטול המנוי בתחתית כל הודעת דוא”ל שיווקית. תוכל גם לבקש רישום של נתונים אישיים המוחזקים או לערוך אותם, או למחוק אותם על ידי שליחת אימייל למנהל הפרטיות שלנו בפרטי יצירת הקשר שלהלן.
4. מדיניות פרטיות
אנו מכבדים את פרטיותך. הצהרה זו מסבירה את מדיניות הפרטיות המקובלת של אתר האינטרנט שלנו (Art & Craft Land). הוא נותן סקירה, בין היתר, על האופן שבו אנו משתמשים במידע האישי שאתה מספק לנו, והפרטים שאנו אוספים במהלך השימוש באתר.
4.1 כיצד אנו שומרים על אבטחת המידע האישי שלך?
אנו שומרים מידע אישי בשרתים מאובטחים המנוהלים על ידינו ונותני השירות שלנו, ולפעמים קבצי העתק שמורים במיקום מאובטח. המידע האישי שאנו מאחסנים או מעבירים מוגן על ידי בקרות גישה, כגון שם משתמש וסיסמאות, גישה הניתנת רק לאנשים עם צורך לדעת והצפנה במידת האפשר.
4.2 מהן אפשרויות השיווק שלך?
במקומות שבהם קיבלנו את הסכמתך לעשות זאת (למשל אם נרשמת לאחת מרשימות הדואר האלקטרוני שלנו, נרשמת לאחד מאתרי לקוחותינו או ציינת שאתה מעוניין לקבל מאתנו מידע), אנו שולחים לך שיווק תקשורת בדוא”ל על אירועים שהבעת בהם בעבר עניין. תוכל ‘לבטל את ההסכמה’ לתקשורת כזו אם אתה מעדיף לקבל אותם בעתיד באמצעות מתקן “ביטול המנוי” המסופק בתקשורת עצמה. יש לך גם אפשרויות לגבי עוגיות, כפי שמתואר להלן. על ידי שינוי העדפות הדפדפן שלך, יש לך את האפשרות לקבל את כל קובצי ה- Cookie, לקבל הודעה בעת הגדרת קובץ cookie או לדחות את כל קובצי ה- Cookie. אם תבחר לדחות קובצי cookie ייתכן שחלקים מסוימים של האתרים שלנו לא יפעלו כראוי במקרה שלך.
4.3 מהן קובצי Cookie?
אם תשאיר הערה לאתר שלנו תוכל לבטל את הסכמתך לשמור את שמך, כתובת הדוא”ל ואתרך בקובצי Cookie. אלה נועדו לנוחיותך כך שלא תצטרך למלא את פרטיך שוב בעת השארת תגובה נוספת. עוגיות אלה יחזיקו מעמד שנה אחת. אם יש לך חשבון ואתה מתחבר לאתר זה, אנו נקבע קובץ cookie זמני כדי לקבוע אם הדפדפן שלך מקבל עוגיות. קובץ cookie זה אינו מכיל נתונים אישיים והוא מושלך בעת סגירת הדפדפן. כאשר אתה מתחבר, אנו נקים גם מספר עוגיות לשמירת פרטי הכניסה שלך ואפשרויות תצוגת המסך שלך. עוגיות התחברות נמשכות יומיים, ועוגיות אפשרויות המסך נמשכות שנה. אם תבחר “זכור אותי”, הכניסה שלך תימשך שבועיים. אם תצא מהחשבון שלך, קובצי ה- cookie של הכניסה יוסרו. אם אתה עורך או מפרסם מאמר, קובץ cookie נוסף יישמר בדפדפן שלך. קובץ Cookie זה אינו כולל נתונים אישיים ומציין את מזהה הפוסט של המאמר שרק ערכת. פג תוקפו לאחר יום אחד. במהלך הגלישה באתר שלנו, קובצי Cookie לפרסום יוצבו במחשב שלך על מנת שנוכל להבין במה אתה מעוניין. לאחר מכן שותף הפרסום שלנו לתצוגה מאפשר לנו להציג בפניך פרסום באתרים אחרים על סמך האינטראקציה הקודמת שלך עם אתרינו. הטכניקות שהשותפים שלנו משתמשים בה אינן אוספות מידע אישי כגון שמך, כתובת הדוא”ל שלך, כתובת הדואר או מספר הטלפון שלך, ואיננו חולקים איתם מידע זה ישירות. תוכל לבקר בדף זה כדי לבטל את הסכמתך לפרסום ממוקד עתידי. אם אתה מחובר לחשבון שלך, חלק מהמידע הזה יכול להיות משויך לחשבונך. אנו מדברים על סוגי הפרטים הבאים:
כתובת ה- IP שלך או כתובת ה- IP של שרת ה- proxy ‘;
שם הדומיין שביקשת;
התאריך והשעה של ביקורך באתר;
אורך הפגישה שלך;
הדפים אליהם ניגשת;
מספר הפעמים שאתה ניגש לאתר שלנו בתוך כל חודש;
כתובת האתר של הקובץ שאתה מסתכל עליה והמידע הקשור אליה;
האתר שהפנה אותך לאתרים שלנו; ו
מערכת ההפעלה שבה המחשב שלך משתמש.
מדי פעם נשתמש בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג מודעות המבוססות על ביקורים קודמים באתרים שלנו. לדוגמה, אם אתה מבקר באתרים שלנו, ייתכן שתראה מאוחר יותר מודעה לאירועים שלנו כאשר אתה מבקר באתר אחר. למידע נוסף אודות קובצי Cookie, בקר בכתובת http://www.allaboutcookies.org.
4.4 אבטחת נתונים
אנו מיישמים מערכות ונהלים לאבטחת נתונים על מנת למנוע גישה בלתי מורשית לאתר. למרות שמערכות ונהלים כאלה מפחיתים את הסיכון לגישה בלתי מורשית לאתר ולשימוש לא מורשה בפרטיך האישיים, הם אינם יכולים לספק ביטחון מוחלט.
לפיכך איננו מתחייבים כי האתר או מאגרי המידע שלו חסינים מפני גישה או שימוש בלתי מורשים.
4.5 שינויים במדיניות הפרטיות
אנו עשויים לשנות את תנאי מדיניות זו מעת לעת. במידה וייערכו שינויים מהותיים במדיניות זו, בהוראות המתייחסות לשימוש במידע אישי המסופק על ידך, הודעה על שינוי כאמור תפורסם בדף הבית של האתר.
5. זכויות והסכמה
5.1 כדי לגשת למידע האישי המוחזק, תידרש זיהוי
החברה תקבל את צורות התעודה הבאות כאשר תתבקש לקבל מידע על הנתונים האישיים שלך: עותק של תעודת הזהות הלאומית שלך, רישיון נהיגה, דרכון. נדרש מינימום מזהה צילום אחד המפורט לעיל ומסמך תומך. אם החברה אינה מרוצה מהאיכות, ניתן לחפש מידע נוסף לפני פרסום נתונים אישיים. כל הבקשות צריכות להיעשות אל support@artcraftland.com.
5.2 זכויותיך כנתון נתונים
בכל שלב שהחברה מחזיקה או מעבדת את הנתונים האישיים שלך, לכל נושאי הנתונים יש את הזכויות הבאות:
זכות גישה – יש לך את הזכות לבקש העתק של המידע שאנו מחזיקים עליך.
זכות תיקון – יש לך זכות לתקן נתונים שאנו מחזיקים אודותיך שאינם מדויקים או לא שלמים.
זכות להישכח – בנסיבות מסוימות תוכל לבקש שהנתונים שאנו מחזיקים אודותיך יימחקו מהרישומים שלנו.
זכות להגבלת העיבוד – במקרים בהם חלים תנאים מסוימים יש לך זכות להגביל את העיבוד.
זכות ניידות – יש לך את הזכות להעביר את הנתונים שאנו מחזיקים אודותיך לארגון אחר.
זכות ההתנגדות – זכותך להתנגד לסוגי עיבוד מסוימים כגון שיווק ישיר.
הזכות להתנגד לעיבוד אוטומטי, כולל פרופיל – יש לך גם את הזכות לא להיות כפוף על ההשפעות המשפטיות של עיבוד או פרופיל אוטומטי.
אם נדחה את בקשתך מכוח זכויות הגישה, נספק לך סיבה מדוע יש לך את הזכות לערער על פי חוק. לבקשתך אנו יכולים לאשר איזה מידע הוא מחזיק עליך ועל אופן עיבודו.
5.3 הסכמה
באמצעות הסכמה להודעת פרטיות זו אתה מסכים לעיבוד הנתונים האישיים שלך למטרות המתוארות. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת על ידי בחירת “ביטול הרשמה” לכל הודעות הדוא”ל שתקבל מאתנו, או באמצעות דוא”ל support@artcraftland.com.
5.4 יצירת קשר
אם ברצונך לנהוג בהתאם לאופן עיבוד הנתונים האישיים שלך על ידי החברה או שותפיה, יש לך את הזכות להתלונן בפני פקיד הפרטיות בכתובת support@artcraftland.com.