Verification: f6438cb0ee3088bb

ArtLand – art that warms the soul

הסכם למציגים

הסכם אמן

הסכם להסכמה, תשלום ריבית במקרה של מכירת הציור / יצירה שלי ל- Art&Craft Land

תנאים והגבלות של ההסכם למציגים:
1. ההשתתפות בתערוכה כפופה לתשלום מחיר קבוע או חלק מהמנוי שנבחר בתוספת אחוז מהמכירה.
2. ארגון קבלת המזנון כלול במחיר זה.
3. המציג אחראי על ההובלה והבאת פריטיו למקום לאירוע בזמן שאושר עם המארגן.
4. המארגן אחראי להציב את הפריטים ולארגן אותם באתר.
5. מארגן האירוע ובעל המקום אינם אחראים לתאונות, אבדות או נזקים במהלך האירוע.
*צילום: מיטשל לואו על ידי Unsplash