Verification: f6438cb0ee3088bb

אמן יקר, לאחר רכישת היצירות שלך עליך במהלך השבוע הבא לארגן ולהעביר את עבודתך ללקוח. במקרה של יצירות אמנות שלא נשלחו, העבודות והפרופיל שלך יוסרו מהחנות.