Verification: f6438cb0ee3088bb

ArtLand – art that warms the soul

קטגוריה: ללא קטגוריה

עזרו לנטליה

הצטרפו, עזרו לאחד מאיתנו! היא אדם נפלא, אמנית מוכשרת, היא חלק מהחברה שלנו, מהמשפחה שלנו. היא זקוקה לניתוח מוח דחוף, לחץ כאן לתרומה! הכל לאחד, ביחד לאמנות! בוקר טוב ..הבחורה הזו היא חברה שלנו, היא זקוקה לניתוח יקר במוח, כרגע בגרמניה עושים בדיקות. היא אדם נפלא, אמנית מוכשרת, אני באמת רוצה שיקרה נס והיא חיה […]

Read more